THPT Thái Hoà đạt thành tích cao trong Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh THPT cấp Tỉnh lần thứ I năm 2020.

Chúc mừng các “Chiến sĩ” Đoàn viên, thanh niên trường THPT Thái Hoà đạt thành tích cao trong Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh THPT cấp Tỉnh lần thứ I năm 2020.
THPT Thái Hoà đạt thành tích cao trong Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh THPT cấp Tỉnh lần thứ I năm 2020.

1. Nguyễn Khánh Linh: 1 giải nhì, 1giải kk.

2. Lê Ngọc Anh: 1 giải ba.

3. Hồ Khôi Nguyên: 2 giải kk.

4. Phạm Tiến Dũng: 2 giải kk.

5. Lê Mạnh Quang: 1 giải kk

6. Cao Nguyễn Mai Khanh: 1 giải kk

7. Trần Quang Huy: 1 giải kk

8. Giải tập thể Đội ngũ tiểu đội: 1 giải kk