Hội nghị Viên chức người lao đông năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Chiều ngày 2/6/2020 Trường THPT Thái Hòa tổ chức hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2020-2021.
Đoàn chủ tịch

Khen thưởng cho các cá nhận xuất sắc trong năm học 2019-2020