quà tặng của tập thể lớp 12E khoá 1978 - 1981

quà tặng của tập thể lớp 12E khoá 1978 - 1981
Ngày 15/11/2012 Đại diện tập thể lớp 12E khoá 1978 - 1981 đã tặng món quà cho nhà trường nhân dịp kỷ niệm trường.

Ngày 15/11/2012  Đại diện tập thể lớp 12E khoá 1978 - 1981 đã tặng món quà 18.000.000đ (mười tám triệu đồng) cho nhà trường nhân dịp kỷ niêm 50 mươi năm thành lập trường. Tập thể Nhà trường xin chân thành cảm ơn các anh, chị lớp 12E khoá 1978 - 1981 và kính mới các anh, chị về dữ hội trường vào sáng ngày 16/11/2012.

Đại diện tập thể học sinh lớp 12E khoá 1978 - 1981 trao quà cho lãnh đạo Nhà trường

Nguồn tin: THPT Thái Hòa