SỐ ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10A3
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Trương Thị Ngọc Ánh                                                                      
2 Nguyễn Văn Ba                                                                      
3 Trần Quốc Bảo                                                                      
4 Lê Thị Phong Châu                                                                      
5 Đoàn Đường Yến Chi                                                                      
6 Lê Tuấn Dũng                                                                      
7 Nguyễn Hữu Duy                                                                      
8 Trịnh Khoa Đăng                                                                      
9 Trần Thị Hồng Giang                                                                      
10 Trần Khánh Hiền                                                                      
11 Nguyễn Trung Hiếu                                                                      
12 Trần Thị Ḥa                                                                      
13 Phan Văn Hoàn                                                                      
14 Lê Xuân Hoàng                                                                      
15 Kiều Vơ Huy Hoàng                                                                      
16 Lê Huy Hoàng                                                                      
17 Nguyễn Việt Hoàng                                                                      
18 Lương Mạnh Hùng                                                                      
19 Nguyễn Khánh Huyền                                                                      
20 Nguyễn Trung Kiên                                                                      
21 Nguyễn Duy Khánh                                                                      
22 Đặng Thị Hồng Lam                                                                      
23 Phan Thị Thanh Lam                                                                      
24 Ngô Thị Khánh Linh                                                                      
25 Đậu Thị Thùy Linh                                                                      
26 Trần Văn Lưu                                                                      
27 Đặng Thị Mai                                                                      
28 Phạm Văn Mạnh                                                                      
29 Hoàng Thị Thảo Nhi                                                                      
30 Đặng Thị Kiều Oanh                                                                      
31 Bùi Thị Phúc                                                                      
32 Trịnh Thị Hà Phương                                                                      
33 Nguyễn Ngọc Quân                                                                      
34 Trần Thị Như Quỳnh                                                                      
35 Nguyễn Thị Như Quỳnh                                                                      
36 Nguyễn Trung Thành                                                                      
37 Phạm Thị Thanh Thủy                                                                      
38 Bùi Nữ Thủy Tiên                                                                      
39 Lê Quốc Trọng                                                                      
40 Nguyễn Quang Trung                                                                      
41 Trần Phi Trường                                                                      
42 Nguyễn Thị Uyên                                                                      
43 Nguyễn Thúy Vân                                                                      
44 Phan Xuân Viết                                                                      
45                                                                          
46                                                                          
SỐ ĐIỂM DANH BUỔI CHIỀU
Tháng 5 năm 2016 - Khối 10 - Lớp 10A3
STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS Ngày nghỉ TS
bỏ
tiết
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS P K
1 Trương Thị Ngọc Ánh                                                                      
2 Nguyễn Văn Ba                                                                      
3 Trần Quốc Bảo                                                                      
4 Lê Thị Phong Châu                                                                      
5 Đoàn Đường Yến Chi                                                                      
6 Lê Tuấn Dũng                                                                      
7 Nguyễn Hữu Duy                                                                      
8 Trịnh Khoa Đăng                                                                      
9 Trần Thị Hồng Giang                                                                      
10 Trần Khánh Hiền                                                                      
11 Nguyễn Trung Hiếu                                                                      
12 Trần Thị Ḥa                                                                      
13 Phan Văn Hoàn                                                                      
14 Lê Xuân Hoàng                                                                      
15 Kiều Vơ Huy Hoàng                                                                      
16 Lê Huy Hoàng                                                                      
17 Nguyễn Việt Hoàng                                                                      
18 Lương Mạnh Hùng                                                                      
19 Nguyễn Khánh Huyền                                                                      
20 Nguyễn Trung Kiên                                                                      
21 Nguyễn Duy Khánh                                                                      
22 Đặng Thị Hồng Lam                                                                      
23 Phan Thị Thanh Lam                                                                      
24 Ngô Thị Khánh Linh                                                                      
25 Đậu Thị Thùy Linh                                                                      
26 Trần Văn Lưu                                                                      
27 Đặng Thị Mai                                                                      
28 Phạm Văn Mạnh                                                                      
29 Hoàng Thị Thảo Nhi                                                                      
30 Đặng Thị Kiều Oanh                                                                      
31 Bùi Thị Phúc                                                                      
32 Trịnh Thị Hà Phương                                                                      
33 Nguyễn Ngọc Quân                                                                      
34 Trần Thị Như Quỳnh                                                                      
35 Nguyễn Thị Như Quỳnh                                                                      
36 Nguyễn Trung Thành                                                                      
37 Phạm Thị Thanh Thủy                                                                      
38 Bùi Nữ Thủy Tiên                                                                      
39 Lê Quốc Trọng                                                                      
40 Nguyễn Quang Trung                                                                      
41 Trần Phi Trường                                                                      
42 Nguyễn Thị Uyên                                                                      
43 Nguyễn Thúy Vân                                                                      
44 Phan Xuân Viết                                                                      
45